FORTIS
usługi rekreacyjno-sportowe
Piotr Pełka ul. Gospody 5b/103, 80-344 Gdańsk
NIP: 566-194-65-50, REGON: 222140491
Tel. 506 838 539, e-mail: biuro@efortis.pl, www.efortis.pl
Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867
Regulamin - TRENING ON-LINE
1. Trening On-line jest usługą firmy Fortis, reprezentowaną przez Piotra Pełkę z siedzibą przy ulicy Gospody 5b/103, 80-344 Gdańsk
2. Usługa Trening On-line świadczona przez firmę Fortis jest przygotowywana przez trenerów personalnych posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w pracy z klientem.
3. Podstawowe wymagania korzystania z usługi Trening On-line:
 Brak przeciwwskazań lekarskich do podejmować ćwiczeń o charakterze rekreacyjno-sportowym
 Branie udziału w usłudze Trening On-line na własną odpowiedzialność
 Przeczytanie I zaakceptowanie regulaminu TRENING ON-LINE
4. Opłata za korzystanie z usługi Trening On-line jest jednorazowa. Klient jest zobligowany do zapłaty przed rozpoczęciem usługi na konto:
Fortis Piotr Pełka
Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867
Tytuł: Trening on-line - Imię i nazwisko
5. Usługa Trening On-line obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzanie całego procesu treningowego on-line, tzn.: rozpisanie planu treningowego dostosowanego do indywidualnego celu Klienta, bieżącą analizę parametrów treningowych, modyfikację planu treningowego dostosowaną do parametrów treningowych, bieżącą kontrolę planu treningowego, rozpisanie zaleceń żywieniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, dostosowanie planu, konsultacje (telefoniczne, e-mail, Skype) z trenerem personalnym.
6. Kopiowanie i udostępnianie ćwiczeń zawartych w planie treningowym bez zgody firmy Fortis jest nielegalne.
7. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od trenera i od klienta są poufne.
8. Firma Fortis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, choroby i traumy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń podczas korzystania z usługi Trening On-line.
9. Koszty usługi Trening On-line nie są zwracane, kiedy jest przerwana przez Klienta (choroba, uraz, trauma lub inne zdrowotne lub osobiste przyczyny Klienta).
10. Podczas procesu treningowego, Klient zobligowany jest do wykonywania poleceń tylko i wyłącznie trenerów personalnych firmy Fortis.
11. Klient jest zobligowany do poinformowania trenerów firmy Fortis o urazie, traumie, chorobie lub złym stanie fizycznym lub psychicznym podczas procesu treningowego.
12. Klient jest zobligowany do natychmiastowego zaprzestania wykonywania ćwiczeń w trakcie sesji treningowej kiedy poczuje się źle, dozna urazu lub boleści i natychmiastowego poinformowania obsługi siłowni lub osoby będącej w pobliżu o jego stanie. Następnie należy poinformować trenerów Fortis o całym wydarzeniu.
13. Klient bierze całą odpowiedzialność na siebie za udział w usłudze Trening On-line, za udział w sesjach treningowych oraz w całym procesie treningowym. Klient nie został zmuszony do wzięcia udziału w usłudze Trening On-line.
14. Firma Fortis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie usługi Trening On-line. O wszelkich zmianach w regulaminie Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

REGULAMIN - TRENING PERSONALNY ON-LINE


1. Trening Personalny On-line jest usługą firmy Fortis, reprezentowaną przez Piotra Pełkę z siedzibą przy ulicy Koziorożca 55/28, 80-299 Gdańsk

2. Usługa Trening Personalny On-line świadczona przez firmę Fortis jest przygotowywana przez trenerów personalnych posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w pracy z klientem.

3. Podstawowe wymagania korzystania z usługi Trening Personalny On-line:

- Brak przeciwwskazań lekarskich do podejmowania ćwiczeń o charakterze rekreacyjno-sportowym

- Branie udziału w usłudze Trening Personalny On-line na własną odpowiedzialność

- Przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu TRENING PERSONALNY ON-LINE

4. Opłata za korzystanie z usługi Trening Personalny On-line jest jednorazowa. Klient jest zobligowany do zapłaty przed rozpoczęciem usługi na konto:

Fortis Piotr Pełka

Bank PKO BP: 59 1020 1592 0000 2202 0108 6867

Tytuł: Trening Personalny on-line - Imię i nazwisko

5. Opłata za usługę jest równoznaczna z akceptajcą Regulaminu Treningu Personalnego On-line, który został udostępniony przed rozpoczęciem współpracy.

6. Usługa Trening Personalny On-line obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzanie całego procesu treningowego on-line, tzn.: przygotowanie treningu dostosowanego do indywidualnego celu Klienta, bieżącą analizę parametrów treningowych, modyfikację treningu dostosowaną do aktualnego stanu zdrowia Klienta, nieograniczony kontakt z trenerem w trakcie treningu.

7. Jedna jednostka Treningu Personalnego On-line trwa do 60 min.

8. Miejsce Treningu Personalnego On-line wybierane jest przez klienta z zastrzeżeniem, iż ma to być miejsce bezpieczne i optymalne do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

9. Firma Fortis nie odpowiada za problemy techniczne spowodowane złym odbiorem audio/ wideo, które mogą pojawić się podczas treningu personalnego on-line lub spowodowane są słabym stanem technicznym urządzeń multimedialnych wykorzystywanych przez Klienta.

10. Klient ustawia swoje urządzenie (komórkę, laptop, kamerkę lub lub inne urządzenie do kontaktu z trenerem) we własnym zakresie w sposób zapewniający, w miarę możliwości, najlepszy kontakt z trenerem.

11. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 2 godzinnym wyprzedzeniem.

12. W przypadku kiedy Trenujący/a nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, trening zostanie uznany za przeprowadzony.

13. Odwołane treningi można odrobić w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem prowadzącym zajęcia.

14. Czas na wykorzystanie treningów lub odrobienie odwołanaych treniningów uzależniony jest od pakietu ilościowego, który wybrało się przy zakupie:

- 5 treningów - 20 dni

- 10 treningów - 40 dni

- 20 treningów - 80 dni

- 30 treningów - 120 dni

15. Czas trwania pakietów liczy się począwszy od dnia wykonania pierwszego treningu.

16. Jeżeli pakiet treningowy został przerwany z powodu Trenera (urlop, choroba, inna niedyspozycja), czas na wykorzystanie poakietu wydłuża się o taką ilość dni ile trwała przerwa.

17. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od trenera i od klienta są poufne.

18. Firma Fortis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, choroby i traumy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń podczas korzystania z usługi Trening Personalny On-line.

19. Koszty usługi Trening Personalny On-line nie są zwracane, kiedy jest przerwana przez Klienta (choroba, uraz, trauma lub inne zdrowotne lub osobiste przyczyny Klienta).

20. Podczas procesu treningowego, Klient zobligowany jest do wykonywania poleceń tylko i wyłącznie trenerów personalnych firmy Fortis.

21. Klient jest zobligowany do poinformowania trenerów firmy Fortis o urazie, traumie, chorobie lub złym stanie fizycznym lub psychicznym podczas procesu treningowego.

22. Klient jest zobligowany do natychmiastowego zaprzestania wykonywania ćwiczeń w trakcie sesji treningowej kiedy poczuje się źle, dozna urazu lub boleści i natychmiastowego poinformowania obsługi siłowni lub osoby będącej w pobliżu o jego stanie. Następnie należy poinformować trenerów Fortis o całym wydarzeniu.

23. Klient bierze całą odpowiedzialność na siebie za udział w usłudze Trening Personalny On-line, za udział w sesjach treningowych oraz w całym procesie treningowym. Klient nie został zmuszony do wzięcia udziału w usłudze Trening Personalny On-line.

24. Firma Fortis zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Regulaminu usługi Trening personalny On-line w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie www.efortis.pl